Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Agenda & cursussen

Lezing over Johannes Goedaert

16 september 2022

Kees Beaart, voorzitter/coördinator natuurverrijking en werkzaamheden van de Stichting Natuurrijk vertelt over fijnschilder en insectenkundige Johannes Goedaert (1617-1668).

Kees Beaart vond in 1996 in Kopenhagen een boekje van Johannes Goedaert over de gedaanteverwisseling van insecten. Het was een uitgave uit 1660 en bevatte prachtige gekleurde afbeeldingen en goed leesbare teksten.

In de vorige eeuw schreven de meeste auteurs gegevens over planten en dieren van elkaar over. Daarom zocht Kees al jarenlang naar zo oud mogelijke bronnen. Van Goedaert had hij nooit gehoord en hoe meer hij in het boekje las, hoe meer verbaasd hij raakte dat Goedaert zo weinig bekend was.

Hoe bekend iemand is komt niet door zijn of haar prestaties, maar door hoe en hoeveel er over een persoon geschreven wordt.

Sinds 1996 bestudeert Kees leven en werk van Goedaert. Hij heeft in Europa vele archieven, bibliotheken en musea bezocht en vond veel gegevens die niet eerder gepubliceerd waren. Met zijn vrouw Birgitte legde hij de Goedaert Collectie aan. De Goedaert Collectie bevat naast vele originele boeken van Goedaert, o.a. boeken van Goedaerts voorgangers en tijdgenoten, Zeeuwse penningen en munten uit de zeventiende eeuw en schilderijen, tekeningen en prenten van Goedaert Collega’s uit het Middelburgse St. Lucasgilde. Werken uit de Goedaert Collectie worden regelmatig aan musea in bruikleen gegeven, zoals aan het Zeeuws Museum, waar in 2016 op initiatief van Kees een Goedaert-tentoonstelling werd gehouden. Bij de opening van deze tentoonstelling verscheen de door Kees samengestelde eerste monografie over Goedaert: “Johannes Goedaert Fijnschilder en Entomoloog”. Dit boek is wereldwijd in het bezit van belangrijke bibliotheken. Voor de tentoonstelling werd een film gemaakt die via deze link te zien is.

In 2019 werd in Middelburg, de stad waar Goedaert woonde en werkte, een driedaagse Goedaert Conferentie gehouden, waarbij Kees met de meeste sprekers de contacten onderhield en zelf een lezing hield getiteld “Johannes Goedaert (1617-1668) zijn betekenis, invloed en waardering door de eeuwen heen.” Deelnemers aan de lezing ontvangen digitaal een boekje met dezelfde titel.

Dit jaar werd in Middelburg een monument voor Goedaert opgericht dat voor het grootste deel bekostigd werd met de baten van de monografie over Goedaert. De onthulling van het monument op 3 mei kreeg landelijk aandacht in de pers en op de televisie. Zie ook de link met het filmpje van de onthulling, dat op het NPO journaal te zien was.

Op 30 september a.s. opent in het Rijksmuseum de tentoonstelling “Onderkruipsels”. Daarbij wordt een bloemstilleven van Goedaert getoond en drie boeken van Goedaert die het Rijksmuseum van de Goedaert Collectie in bruikleen gevraagd heeft.

Tijdens de lezing in de Tuyter over leven en werk van Goedaert zullen de deelnemers originele boeken van Goedaert kunnen inzien met door hemzelf vervaardigde en ingekleurde etsen en er gezamenlijk enkele passages in lezen. Bovendien zullen enkele penningen van het Middelburgse St. Lucasgilde rondgaan onder de deelnemers en zullen enkele panelen van collega’s van Goedaert uit het Middelburgse gilde getoond en kort besproken worden.

Praktische info:

Docent: Kees Beaart

Datum van de lezing: vrijdag 16 september 2022

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Plaats: Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel (zaal 8)

Kosten: € 10 voor leden van Stichting Natuurrijk, € 12,50 voor niet-leden

Inschrijven kan op 2 manieren:

1. Via het inschrijfformulier
2. In het kantoor tijdens de openingsuren

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of infomeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee