Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Projecten in het groen

Actieplan Groene Vrijwilligers voor Zuid-Holland

Waarom een actieplan?
Tellers, vertellers en herstellers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor natuur en landschap, in de stad of in het landelijk gebied. Zij maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbeleving in Nederland. Naast de instandhouding van natuur en landschap, leveren ze een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en helpen ze mee aan draagvlak voor de natuur in de maatschappij. Kortom: de Nederlandse natuur en landschap kan niet zonder vrijwilligers!

Noodzaak voor meer groene vrijwilligers en betere ondersteuning
Natuurinclusieve landbouw, maatschappelijke diensttijd, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, vergroening van de zorg: allemaal recente plannen waarin groene vrijwilligers een essentiële rol gaan spelen. Deze ambities zijn fantastisch, maar onze groene vrijwilligers en hun organisaties dreigen overvraagd te worden. Er zijn gewoonweg niet genoeg vrijwilligers om alle ambities waar te kunnen maken. Bovendien is een groei van het vrijwilligersbestand naar een betere afspiegeling van de maatschappij belangrijk. En niet alleen moeten er méér vrijwilligers komen, maar ook de manier waarop ze begeleid en ondersteund worden moet op een hoger niveau worden gebracht. Hiervoor is een inhaalslag nodig.

Na het opstellen van het Manifest “de Kracht van de Groene Vrijwilliger” in 2017, ondertekenden de groene organisaties, de provincies en het ministerie LNV het Actieplan De Groene Vrijwilliger 2019 – 2021.

Gezamenlijk in actie voor Zuid-Holland

Het Provinciaal actieplan Groene vrijwilligers Zuid-Holland is een initiatief van de gezamenlijke groene organisaties, gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Het actieplan, de daaruit voortvloeiende onderzoeken en twee bijeenkomsten met stakeholders in de provincie hebben geleid tot het formuleren van de volgende ambities in Zuid-Holland.

  1. Meer diversiteit en groei in vrijwilligersbestand
  2. Betere facilitering voor vrijwilligers
  3. Verbreden en borging van de samenwerking

Deze ambities willen we in Zuid-Holland oppakken om de komende jaren nieuwe slagen te maken in het groene vrijwilligerswerk. En zo nog meer mensen te bereiken en te ondersteunen in hun werkzaamheden voor een groene, gezonde en biodiverse leefomgeving. Hieronder lichten we de ambities kort toe. 

Ambitie 1 -         meer diversiteit en groei

Om meer ambities voor een groene samenleving waar te maken, is meer diversiteit en verdere groei in het vrijwilligersbestand wenselijk. Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat andere groepen open staan om groen vrijwilligerswerk te gaan doen, maar dat er ook een aantal drempels blijkt te zijn die dit in de weg staan. 

Bekendheid groene vrijwilligerswerk vergroten
Bij dit project ligt de focus om de eerste drempel te verlagen. Hierbij wordt gekeken hoe de bekendheid kan vergroten. Welke communicatiestrategie kan je het beste inzetten?

Verbreding vrijwilligerswerk

Het huidige vrijwilligerswerk is gebaseerd op commitment voor bijv. minimaal 1 dag in de week gedurende een bepaald seizoen. Jongere generaties hebben het druk met studeren, werken en/of een gezin. Zij willen wel in de buurt van hun huis een dag helpen. Met dit project wordt gekeken hoe je vrijwilligerswerk zo kunt organiseren dat mensen makkelijk voor 1 dag kunnen aanschuiven voor vrijwilligerswerk.

Ambitie 2 - betere facilitering voor vrijwilligers

In het groene vrijwilligerswerk zit een ontwikkeling. Zo zijn er steeds meer burgerinitiatieven die graag gebruik maken van de gereedschapsservice van De Groene Motor. Ook de vraag naar cursussen neemt toe. Dit geldt ook voor online leren. Uit de onderzoeken blijkt dat goede facilitering voor motivatie zorgt en dat vrijwilligers zich daardoor gewaardeerd voelen. Dit is belangrijk voor behoud en groei van vrijwilligersaantallen.

Opleidingen
Een belangrijke manier van faciliteren van vrijwilligerswerk is het bieden van trainings- en opleidingsaanbod. Ook jongeren zijn eerder bereid vrijwilligerswerk te gaan of blijven doen als dit hen nieuwe kennis en ervaring oplevert. Het gaat daarbij om breedspectrum van online trainingen tot praktische workshops in het veld en het delen van ervaringen bij de vrijwilligersactiviteiten.

Gereedschapsdepot
De gereedschapuitleen van De Groene Motor is de afgelopen jaren verder gegroeid en voorziet steeds meer groepen van materialen om hun groene vrijwilligerswerk op een prettige manier uit te kunnen voeren. Met het aanboren van nieuwe doelgroepen groeit ook de behoefte nieuwe materialen aan de uitleen toe te voegen en de wijze van uitleen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte. Door deze ambitie in goede afstemming met andere groene partners te doen, zal het gereedschapsdepot de komende jaren optimaal kunnen worden benut.

Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee