Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

steunpunt digitalisering erfgoedcollecties

Digitaliseren van erfgoedcollecties: over het project

Het Erfgoedhuis presenteerde 19 juni 2017 de resultaten van een onderzoek naar de behoefte aan digitalisering van erfgoed van musea, oudheidkamers en historische verenigingen.

Onderzoek naar behoeften

Erfgoedhuis Zuid-Holland is afgelopen november in opdracht van de provincie Zuid-Holland, bureau Cultuur en Vrijetijd, gestart met een verkenning waarin o.a. de behoefte aan het digitaliseren van erfgoedcollecties in kaart wordt gebracht. Hiervoor kregen ruim 340 erfgoedinstellingen een enquête of werden zij geïnterviewd.

Resultaten van het onderzoek

Tijdens de bijeenkomst op 19 juni werden de resultaten teruggekoppeld en de voornemens van de provincie voor de komende jaren bekend gemaakt. Bekijk hier alle resultaten en conclusies. De voornaamste conclusies zijn:

  • Er is grote behoefte bij erfgoedinstellingen aan kennis en kennisdeling over digitalisering;

  • Erfgoedinstellingen willen aansluiten bij bestaande (landelijke en thematische) digitale platforms als het gaat om het beschikbaar stellen van hun erfgoedcollecties;

  • Een Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland is gewenst, maar niet vergelijkbaar met het Themafonds Digitalisering in Groningen.

De belangrijkste aanbeveling is: Bied een samengesteld programma aan voor erfgoedinstellingen dat bijdraagt aan het vergroten van het kennisniveau, een betere toegankelijkheid van erfgoedcollecties en het vergroten van het publieksbereik.

Hoe nu verder?

De provincie heeft de aanbeveling zeer ter harte genomen. Gedeputeerde Staten nemen zich voor in 2018 en 2019 de volgende acties te ondernemen:

  1. Instellen van een Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland, bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland. Het bestuur van het fonds zal hierover eind van deze maand een besluit nemen.

  2. Steunpunt: vergroten (basis)kennis digitaliseren en kennisdelen. Het Erfgoedhuis organiseert voor de erfgoedinstellingen een steunpunt waarbij kennis over digitalisering wordt gedeeld. Het steunpunt vormt het provinciaal netwerk voor erfgoedinstellingen en organiseert cursussen en netwerkbijeenkomsten en biedt praktische informatie aan.

  3. Digitaal platform: het aansluiten bij een digitaal platform om de erfgoedcollecties op een aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Dit jaar wordt een keuze gemaakt voor een platform waarbij collecties als open data beschikbaar gesteld kunnen worden, zodat ze ontsloten kunnen worden via het platform Collectie Nederland: musea, monumenten en archeologie van het RCE.

De provincie besluit eind van dit jaar officieel over de inzet van de financiële middelen voor bovenstaande acties.

Acties in 2017

Dit najaar zullen bovenstaande acties al worden voorbereid. Een aantal cursussen uit het cursustraject Kennis is Kracht zullen over digitalisering gaan.

Ter inspiratie voor het opzetten van het 'steunpunt digitalisering' als provinciaal netwerk gaf Tessa Free, namens het Netwerk Oorlogsbronnen, inzicht in wat er komt kijken bij het vormen van zo'n netwerk.

Ten slotte keken we met de aanwezige erfgoedinstellingen naar de toekomst tijdens een brainstormsessie. Zij gaven aan interesse te hebben in verschillende cursusonderwerpen: b.v. over hardware en software, beeld- auteursrechten, het opstellen van informatiebeleidsplannen opstellen, tot aan cursussen over aan publieksbereik en storytelling. Daarnaast willen zij graag digitale onderwerpen op de agenda zetten zoals het toepassen van standaarden en praktische tips over het aansluiten bij digitale platforms. Belangrijk voor het netwerk vinden de aanwezige erfgoedinstellingen continuïteit, inzicht in de verschillende niveaus van professionalisering, samenwerking en kennisdeling: zodat we het wiel slechts 1 keer hoeven uit te vinden.

En met deze interactieve sessie eindigde de informatiebijeenkomst in het het Provinciehuis in Den Haag.

U vindt hier de powerpoint presentaties van de sprekers terug:

Uitkomsten van de verkenning - Wilbert Helmus

Conclusies, aanbevelingen en voornemens voor de komende jaren - Tamara van Zwol

Presentatie over Netwerk Oorlogsbronnen - Tessa Free

Klik hier voor de resultaten en conclusies Rapport verkenning digitalisering Zuid-Holland.

Meer weten over het programma?

Meer informatie over het programma in 2018 vindt u op de website van het Erfgoedhuis. Of neem contact op met Bob Valckx, projectcoördinator.

U kunt hem bereiken via digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl of 015 - 215 43 50

 

 

Dit project is in samenwerking met:

Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of infomeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee