Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

subsidies, fondsen en crowdfunding

Fondsen

Naast overheidssubsidies is het mogelijk om geld aan te vragen voor jouw project of initiatief bij een fonds. In het Fondsenboek staan zo’n 1000 fondsen. Het Fondsenboek kan je raadplegen in een openbare bibliotheek of (op aanvraag) bij ons. En met deze link kom je ook al een heel eind: https://vermogensfondsen.startpagina.nl/.

 


UITGELICHT

Prins Bernhard Cultuurfonds

Ook projecten omtrent natuur en natuurbehoud vallen binnen het werkveld van het Cultuurfonds. Duurzaamheid, biodiversiteit en het Nederlandse cultuurlandschap staan daarbij voorop. Zij stimuleren educatie, regionale activiteiten, projecten waarbij de plaatselijke bevolking wordt betrokken en kleinschalige projecten waar veel vrijwilligers aan meewerken. Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt.


 

Lokale Fondsen Nederland

In steeds meer gemeenten nemen bewoners zelf het initiatief om de leefbaarheid te verbeteren en een fonds op te richten. Kijk hier of er al een lokaal fonds is bij jou in de buurt. Of laat je informeren over het zelf oprichten van een lokaal fonds


 

Er zijn veel fondsen waar je geld kan aanvragen voor jouw groene initiatief. We zetten er een aantal op een rijtje:

Oranjefonds

NL Doet

Elk jaar (meestal in maart) organiseert Het Oranjefonds NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Kijk op de website wanneer je jouw klus kunt inschrijven (meestal in november). Ook is het mogelijk om een bijdrage voor je klus aan te vragen.

Wees er op tijd bij, want als het budget op is, kan je jouw klus nog wel aanmelden, maar geen bijdrage meer krijgen.

Burendag

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Meld jouw initiatief op de website en vraag een bijdrage aan.

Overig

Het Oranje Fonds biedt door het hele jaar heen ondersteuning aan (groene) sociale initiatieven. Heeft jouw initiatief een project dat groen inzet om mensen met elkaar te verbinden? Bekijk of je in aanmerking komt voor financiering via het Oranje Fonds.

VSB Fonds

VSBfonds steunt sociale en culturele projecten. VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen.

KNHM Foundation

Als netwerk van vrijwillige adviseurs helpt KNHM Foundation actieve burgers bij het verbeteren van hun leefomgeving. Zij werken vanuit provinciale en landelijke adviesteams. Er worden ook interessante korte cursussen gegeven, bijvoorbeeld over hoe je fondsen werft.

Kern met pit

Kern met Pit daagt bewonersinitiatieven uit om een idee voor de verbetering van de buurt binnen één jaar te realiseren. Gedurende het uitvoeringsjaar staan de adviseurs van KNHM klaar met tips en contacten uit het netwerk. Is het doel bereikt? Dan ontvangt het initiatief € 1.000,-. Daarnaast maken jullie kans om winnaar te worden van de provincie! In dat geval ding je mee in de landelijke finale ‘Gouden Pit’, waarmee je nog eens € 3.000,-  kunt winnen. De inschrijving voor de volgende wedstrijdronde start altijd in september.

Het Dinamofonds

Jaarlijks keert het Dinamo Fonds de netto-inkomsten uit het beheerde vermogen uit aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken, genieten een zekere voorkeur.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Voor bewonersinitiatieven hebben ze een apart potje van max € 3.000,- per aanvraag.

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Dit fonds verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.

Streekfondsen

Een streekfonds heeft als doel een streek te ondersteunen bij de uitvoering van projecten (inrichting) en het beheer van het landschap door financiële middelen te genereren, zowel publiek als privaat. Alle actieve streekfondsen en streekrekeningen in Nederland tref je aan op de site. Kijk eens of jouw initiatief gebruik kan maken van een streekfonds.

Hierbij wat algemene tips voor het opstellen van een fondsaanvraag:

  1. Bedenk of je wil en kan voldoen aan alle verplichtingen die een financiële bijdrage van een fonds met zich mee kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren van alle bonnetjes en het indienen van een verantwoording.
  2. Lees goed wat een fonds ondersteunt (en wat niet). En bedenk of jouw idee/initiatief/project daar ook echt bij aansluit.
  3. Neem altijd contact op met het fonds als je vragen hebt over jouw mogelijke aanvraag. Voorkom teleurstellingen en afwijzingen door verkeerd geformuleerde aanvragen of ontbrekende stukken. Sommige fondsen organiseren ook spreekuren. Maak gebruik van die mogelijkheid!
  4. Fondsen hechten erg veel waarde aan een goede en een sluitende begroting.

Kun je meer hulp gebruiken? Volg dan eens een workshop van KNHM Foundation.

 Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Het platform ZelfDoen in Zuid-Holland is er voor vrijwilligers in groen en erfgoed. Vrijwilligersgroepen en organisaties kunnen op het platform vacatures, cursussen en andere activiteiten aanbieden.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee