Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

voucherregelingen

Subsidieregeling Groen Werkt Beter

               

Werk je op een bedrijventerrein in Zuid-Holland, willen jullie de werkomgeving vergroenen en daar meer over leren? Vanaf begin 2022 kan je hiervoor tot € 5.000 provinciale subsidie aanvragen!

De natuur kan helpen om je fitter en vrolijker te voelen tijdens een werkdag. Het heeft een positief effect op je creativiteit en concentratie. Bovendien verlaagt het je stressniveau. Zowel je werk als je gezondheid krijgen dus een positieve boost wanneer je natuur een plek geeft in je werk.

Maar dan moet er wel natuur zijn! En daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je daar gebruik van kan maken tijdens je werkdag. Om dat mogelijk te maken wordt begin 2022 door de Provincie een subsidieregeling gestart waarmee je als bedrijf tot € 5.000 kan ontvangen om een natuurlijke werkomgeving in te richten en een training te volgen over hoe je natuur in je werkdag kan integreren of hoe je zo’n plek met collega’s kan onderhouden.

 • Wil je op de hoogte blijven van deze subsidieregeling en het programma Groene, gezonde bedrijventerreinen Zuid-Holland? Geef je e-mailadres hier op.
 • Zoek je argumenten om de rest van je organisatie te overtuigen? Vind op de website van IVN redenen om te vergroenen.
 • Weet je niet goed wat je zou kunnen doen met zo'n bedrag? Bekijk dan de voorbeelden op de website van IVN.

   


Illustratie: IVN Natuureducatie

Uitleg

Vanaf 3 januari 2022 tot en met 1 februari 2024 kunnen er subsidieaanvragen ingediend worden via het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Met de subsidie kan jullie buitenterrein vergroend worden zodat het groen optimaal door de medewerkers gebruikt kan worden. De vergroening nodigt uit tot bewegen of het langer verblijven in het groen om het bedrijf. Maar ook de biodiversiteit wordt ermee vergroot. De vergroening moet bijdragen aan een positieve gezondheid (zie de begrippen hieronder voor uitleg).

De subsidie wordt gebruikt voor verschillende activiteiten, namelijk:

 • Kennisvergroting: Met behulp van een cursus of workshop leren de medewerkers de natuur beter benutten tijdens de werkdag. Of er kan een cursus ingekocht worden om medewerkers te leren hoe zij het groen rond het bedrijf kunnen onderhouden of gebruiken. Doel is het vergroten van kennis bij de medewerkers over relatie tussen natuur en gezondheid. De kennisvergroting stimuleert medewerkers om gebruik te maken van groen tijdens de dagelijkse werkzaamheden en sluit aan op het groen dat aanwezig is of wordt aangelegd. Bekijk hier enkele voorbeelden.
 • Fysieke vergroening van het terrein: Het terrein wordt ingeplant met inheemse of streekeigen beplanting. Zie de begrippen hieronder voor meer uitleg.
 • Het plaatsen van inrichtingselementen op het terrein: Elementen (bijvoorbeeld picknickbanken) die niet per se groen zijn, maar wel uitnodigen tot ontspanning, bewegen of werken in het groen.

In een subsidieaanvraag behoren altijd de activiteiten ‘Kennisvergroting’ en ‘Fysieke vergroening van het terrein’ opgenomen te zijn. Is het terrein al geheel vergroend? En heb je alleen interesse in de kennisvergroting? Ook dan kan er subsidie aangevraagd worden. In de aanvraag moet dan wel uitgebreid uitgelegd worden waarom het terrein al groen genoeg is.

De aanvraag wordt in mandaat van de Provincie Zuid-Holland beoordeeld door medewerkers van De Groene Motor. De ingediende subsidieaanvraag wordt door de beoordelaar getoetst aan het Openstellingsbesluit subsidieregeling Groen Werkt Beter.

Lees onderstaande informatie goed door, dan weet je wat er bij het aanvragen van de subsidie verwacht wordt. Heb je daarna nog vragen? Stel ze dan gerust.

Isabelle Salman
i.salman@degroenemotorzh.nl

Leonie van der Geest
l.vandergeest@degroenemotorzh.nl

 

Voorwaarden

 • Het bedrijf moet op een bedrijventerrein zijn gevestigd.
 • Het gaat om vergroenen van jullie terrein met streekeigen/inheems plantmateriaal (goed voor de Zuid-Hollandse natuur!)
 • De subsidieaanvrager is eigenaar van de grond of heeft toestemming van de grondeigenaar.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- de btw is niet subsidiabel.
 • Voor de activiteit(en) is en wordt geen andere subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland of een andere overheid.
 • Wanneer we jullie subsidieaanvraag volledig hebben ontvangen, wordt deze behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • De aanvrager mag maximaal 1 maal subsidie ontvangen uit deze subsidieregeling.
 • De activiteit(en) word(t)(en) uitgevoerd zoals in de aanvraag staat omschreven. Zijn er wijzigingen of lopen de activiteiten vertraging op? Dan wordt dit zo snel mogelijk aan ons doorgegeven.
 • De subsidie moet binnen een jaar gebruikt worden.
 • Jullie werken mee aan publiciteit over het project.
 • In eigen publicitaire uitingen geef je aan dat de activiteit(en) mede mogelijk is (zijn) gemaakt met steun van de Provincie Zuid-Holland.
 • De aanvrager vult na realisatie van de activiteit(en) een beknopt verantwoordingsformulier in, waarbij wordt gevraagd om foto’s van voor, tijdens of na de activiteit(en).
 • Een aantal aanvragen worden na uitvoering middels een steekproef gecontroleerd. De aanvrager werkt mee aan deze controle.

Begrippen

 • Inheemse beplanting
  beplanting die van nature in Nederland voorkomt en hier goed gedijd.
 • Streekeigen beplanting
  beplanting die al sinds lange tijd (eeuwen) aanwezig is in Nederland en daardoor tot het plantgoed van Nederland wordt gerekend. Stinzenplanten bijvoorbeeld, of oude rassen fruitbomen. Deze beplanting is geen (invasieve) exoot.
 • Positieve gezondheid
  bredere kijk op gezondheid waarbij gezondheid niet wordt gezien als af- of aanwezigheid van ziekte, maar waarbij men er van uitgaat dat gezondheid het vermogen is van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet; uitgewerkt in zes dimensies. Deze dimensies zijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren.

Aanvraag indienen

Voordat je aan de slag gaat met het aanvraagformulier is het handig om al wat documenten klaar te zetten die je in het aanvraagformulier moet uploaden.

 • Activiteitenplan
  In het activiteitenplan beschrijf je welke activiteiten je wilt gaan uitvoeren. De activiteiten dragen bij aan de kennisvergroting over het gebruik of het beheer van groen, aan het vergroenen van jullie buiten terrein en/of het plaatsen van inrichtingselementen. De activiteiten nodigen uit tot bewegen of het langer verblijven in het groen om het bedrijf. Maar ook de biodiversiteit wordt ermee vergroot. Je kunt je aanvraag aanvullen met biodiversiteit bevorderende activiteiten, zoals nestgelegenheid voor de wilde bij. De activiteiten moeten bijdragen aan een positieve gezondheid (zie voor uitleg de begrippen hierboven). In het plan omschrijf je ook op welke wijze de medewerkers betrokken worden bij de kennisvergroting over het gebruik of het beheer van het groen.
  Is jullie terrein al groen of voorzien van inrichtingselementen? Dan kan ook alleen de activiteit kennisvergroting aangevraagd worden. In dat geval moet er wel een goede omschrijving toegevoegd worden om aan te geven dat het terrein al voorzien is van genoeg groen en inrichtingselementen. Vul je omschrijving aan met foto’s.
 • Locatie en plattegrond
  We ontvangen graag de exacte locatie van jullie terrein en een plattegrond(schets) hiervan. Op de plattegrond(schets) geef je aan waar je welke soort beplanting wilt gaan aanplanten en/of waar je het/de inrichtingselement(en) gaat plaatsen. Vul de plattegrond(schets) aan met een omschrijving van de inheemse en/of streekeigen beplanting die je gaat aanplanten.
 • Beheerplan (optioneel)
  Wanneer er groen op jullie terrein wordt aangeplant, is het belangrijk dat er ook nagedacht wordt over het beheer daarvan. Geef in een beknopt beheerplan aan wat je in ieder geval de komende 7 jaar gaat doen om het groen in goede conditie te houden. Geef aan wie het beheer gaat doen, bijvoorbeeld de medewerkers van het bedrijf, een hovenier of een vrijwilligersgroep uit de buurt.  
 • Begroting en dekkingsplan
  Hierin geef je aan wat de kosten zijn voor de verschillende activiteiten die jullie willen gaan uitvoeren. Denk aan de kennisvergroting, de aanschaf van plantmateriaal en de aanplant daarvan, de aanschaf en het plaatsen van het/de inrichtingselement(en). Als de medewerkers van het bedrijf het groen gaan beheren, dan mag je hier ook kosten opnemen voor de aanschaf van onderhoudsgereedschappen. Denk daarbij ook aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, helm (voor het snoeien van hoge takken), ladder (voor het snoeien van hoge takken) enz.
  Wil je het vergroenen van het terrein aanvullen met andere biodiversiteit bevorderende activiteiten? Denk bijvoorbeeld aan nest- of rustgelegenheid voor de wilde bij. Dan kun je de kosten hiervoor opnemen. 
  Geef in het plan aan hoe jullie de kosten dekken. Hebben jullie daar alleen deze subsidie voor nodig? Of leggen jullie zelf ook een bedrag bij?
 • Planning van activiteiten
  Geef voor iedere activiteit aan wanneer deze start en wanneer deze klaar is. Alle activiteiten moeten binnen een jaar gerealiseerd zijn, nadat je van ons goedkeuring op de subsidieaanvraag hebt ontvangen.

 • Instemming mede-indieners (optioneel)
  Wil je samen met de buren jullie terrein vergroenen en de kennis hierover vergroten? Dat kan. Jullie kunnen samen de subsidie aanvragen. Stuur bij de aanvraag een door de buren ondertekend document mee waarin zij verklaren samen met jullie het plan uit te willen voeren en de subsidie aan te vragen. En stuur van alle mede-indieners een KvK uittreksel mee.

 • Instemming grondeigenaar (optioneel)
  Wanneer het bedrijf geen eigenaar is van het buitenterrein zul je toestemming moeten vragen aan de grondeigenaar. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

 • Actuele statuten

 • Actueel uittreksel KvK

 • Laatst opgemaakte jaarrekening

 • Schriftelijke verklaring (optioneel)
  Opgemaakt door jullie accountant welke ingaat op de laatst opgemaakte jaarrekening. Indien aanwezig.

 • Ondertekende de-minimisverklaring
  Download hier het in te vullen formulier voor de de-minimisverklaring. Met het invullen en ondertekenen hiervan, geven jullie de de-minimissteun weer die in de voorgaande twee belastingjaren is ontvangen. Dat werkt zo. Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen (de)centrale overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt.

 • Omgevingsvergunning (optioneel)
  Heb je voor de uitvoering van het plan een omgevingsvergunning nodig? Dan kun je deze bij de gemeente aanvragen. Wij ontvangen graag een kopie van de omgevingsvergunning.

 • Ondertekening van de subsidieaanvraag
  Dit document dient ondertekend te worden door een tekenbevoegd persoon.

Al klaar om aan te vragen? Het aanvraagformulier vind je hier.

Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of infomeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee