Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

voucherregelingen

Vouchers ZelfDoen voor een B(l)oeiende (Sociale) Omgeving

Kweken jullie voor de voedselbank, is er een warm welkom voor zorg-tuinders en zorg-cliënten in het landschap? Zijn er andere dromen en wensen die zonder een financieel steuntje in de rug niet kunnen worden gerealiseerd? Of gaat het over een burgerinitiatief dat de eigen omgeving vergroent en klimaatbestendiger maakt? Dan is deze regeling iets voor jullie!

Actief voor een groep of initiatief met (sociaal) impact op de eigen groene omgeving?

Wil je een moestuin starten als sociaal cement in de wijk, werken jullie met tuiniers met afstand tot de arbeidsmarkt die wel materiaal of een cursus kunnen gebruiken, is de aanleg van een speelbosje voor kinderen in de urban jungle een lang gekoesterde wens of kweken jullie voor de voedselbank? Dan dragen we graag een steentje bij. Geef in het aanvraagformulier een duidelijke beschrijving van de sociale doelstelling van het project.

Groen en maatschappij = jij!

Zet jij je in voor een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en oog hebben voor de ander en het groen om ons heen? Wil je speelnatuur aanleggen om kinderen een veilige speelplek te bieden, een vrijwilligersgroep starten, het kennisniveau van de deelnemers - jong en oud - naar een hoger niveau te tillen of die lang gekoesterde wens uit te laten komen? Dan zit je goed met een voucher! 

Heb je vragen of wil je advies? Neem gerust contact met ons op:

Ellen Zwetsloot
e.zwetsloot@degroenemotorzh.nl

Isabelle Salman
i.salman@degroenemotorzh.nl

Voorwaarden

De voucherregeling kan niet bestaan zonder spelregels. Maar als ze er moeten zijn, dan wel zo eenvoudig en beknopt mogelijk:

  • Er kan 1 voucher per project worden aangevraagd, met een max. van 3 projecten per aanvrager.
  • Er zijn vouchers van € 250,-, € 500,- en  € 1.000,- beschikbaar.
  • De kosten voor een project zijn gelijk aan of hoger dan het aangevraagde bedrag. Nooit lager.
  • Vouchers kunnen worden aangevraagd door vrijwilligers(groepen), burgerinitiatieven of organisaties die zich inzetten voor uitvoering of ondersteuning van vrijwilligerswerk ten gunste van natuur, landschap en groen erfgoed.
  • Heb je in voorgaande jaren vouchers aangevraagd voor eenzelfde project, dan kunnen wij beslissen om voorrang te geven aan andere initiatieven.
  • De start van het project is pas na goedkeuring van de aanvraag.

Indienen voucheraanvraag

Het indienen van een voucheraanvraag kan door de velden in onderstaand aanvraagformulier volledig in te vullen. Het formulier is verdeeld over drie korte pagina's. Pas wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld schakelt het formulier door naar de volgende pagina. Scrol naar beneden voor de invulvelden.

De provincie Zuid-Holland stelt budget beschikbaar voor initiatieven met sociaal impact op de eigen leefomgeving in de hele provincie. De middelen die Fonds 1818 beschikbaar stelt zijn breed inzetbaar voor groene initiatieven en aan te vragen binnen het werkgebied van het fonds. De Groene Motor zorgt ervoor dat jouw aanvraag op de juiste manier wordt behandeld en geeft waar nodig tips om de aanvraag geschikt te maken. 

Looptijd regeling

Voor alle regelingen geldt dat aanvragen mogelijk is tot de pot is vergeven, definitieve sluitingsdatum: 1 juni 2021. De Groene Motor streeft naar een korte doorlooptijd van de aanvragen. Wanneer er veel aanvragen tegelijk binnenkomen kan reactie iets langer op zich laten wachten. De verantwoording dient uiterlijk 1 oktober binnen te zijn bij De Groene Motor.

We kijken uit naar de aanvragen!

 

Aanvraagformulier voucher

Gegevens aanvrager

Beschrijf welk (sociaal) doel wordt nagestreefd
Voucherproject
per project kan 1 voucher worden aangevraagdgeef een omschrijving de te verwachten sociale impact van het project (buurt, deelnemers, impuls vrijwilligerswerk)


Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Tips, agenda en nieuws maandelijks ontvangen?

Schrijf mij in

Misschien vind je dit ook interessant

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of infomeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee