Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Voucherregelingen

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De aanvraag is ingestuurd. Dan begint het wachten op een reactie. Daarom een kort overzicht van het proces tussen aanvraag en toekenning of afwijzing van de aanvraag.

  • De aanvrager krijgt binnen 6 weken na indiening van de aanvraag bericht of het project toegekend of afgewezen wordt. Bij een onverwacht groot aantal aanvragen kan vertraging optreden.
  • De Groene Motor beoordeelt elke aanvraag op grond van de afwegingskaders van de betreffende voucherregeling en beslist zo of deze toegekend kan worden. Projectherhaling, het vermoeden van commercieel gewin, kans van slagen en het belang van een project worden meegewogen in de beslissing.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Bij het bericht van toekenning wordt gevraagd om invulling van een formulier voor de financiële afwikkeling. De Groene Motor streeft ernaar dat het toegezegde bedrag binnen 6 weken na ontvangst van het correct ingevulde uitbetalingsformulier is bijgeschreven op de rekening van de aanvrager. 
  • Het oordeel van De Groene Motor is bindend, zonder mogelijkheid tot correspondentie of discussie.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend tijdens de looptijd van de voucherregeling of tot het budget van een regeling is uitgeput.  
  • Met de aanvraag verklaart de aanvrager zich verantwoordelijk voor het project en alle gevolgen die er direct of indirect uit voortvloeien. De aanvrager doet zijn uiterste best om het project af te ronden binnen de opgegeven projectkaders. De Groene Motor draagt geen aansprakelijkheid.

Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Misschien vind je dit ook interessant

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee