Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Vrijwilligerswerk doen

De Groene Motor - Boerenlandvogelbescherming

In Nederland en de provincie Zuid-Holland werken we samen met vrijwilligers, collectieven, provincie, boeren en burgers aan het behoud van boerenlandvogels.

In Nederland hebben de boerenlandvogels het niet gemakkelijk. Door steeds intensiever landgebruik is het rustige insectenrijke boerenland waar grutto, kievit en tureluur zich thuis voelen op veel plaatsen verdwenen. De prachtige weidevogels met hun karakteristieke voorjaarsgeluid zijn kenmerkend voor het Hollandse polderland en willen we graag behouden.

Vrijwilligers, natuurorganisaties en boeren zetten zich in voor de bescherming van deze vogels in het agrarisch gebied. Bijvoorbeeld door het beschermen van nesten en het registreren van de vogels en hun broedsucces. De Groene Motor ondersteunt initiatieven die de bedreigde weidevogel beschermen.

We organiseren evenementen zoals de weidevogeldag, kennis- en netwerkbijeenkomsten, helpen bij het werven van nieuwe vrijwilligers en ondersteunen vrijwilligers met de database en jaarverslagen. Lees meer en ga met ons aan de slag!


Contact met Team Boerenlandvogels

Contactpersoon Marleen van der Lee

E-mailadres boerenlandvogels@degroenemotorzh.nl

Website Boerenlandvogels

Wij zoeken vrijwilligers

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee