Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

IVN Nieuwkoop werkgroep Vogels

kom gedurende het hele jaar vogels tellen rond de Nieuwkoopse plassen

 

1.Broedvogels inventariseren liefst vroeg in de ochtend vanaf zonsopkomst en een enkele keer laat in de avond. Maximaal eenmaal in de 10 dagen, minimaal eenmaal in de 14 dagen in de periode half maart t/m juni. Over het algemeen duren deze tellingen 3 tot 4 uur en worden afhankelijk van de biotoop lopend of varend uitgevoerd. Gewenste vaardigheid: Kennis van de in het gebied voorkomende vogels wat betreft uiterlijk en zang of geluid. 

2.Wintervogels eenmaal per maand op door SOVON vastgestelde weekends halverwege de maanden september t/m april. Tijdstip kun je zelf invullen, maar gedurende de ochtend is meestal het best. Deze tellingen worden met de auto of fietsend en gedeeltelijk lopend uitgevoerd. Afhankelijk van het te tellen gebied en het vervoer duurt deze telling meestal minimaal 2 tot maximaal 5 uur. Gewenste vaardigheid is het herkennen van de in ons land voorkomende en overwinterende vogels. 

3. Slaapplaatstellingen van de Grote Zilverreigers is 3 keer per jaar een uur posten tegen zonsondergang in de wintermaanden. Data en plaats worden door SOVON en bovengenoemde coördinatoren vastgesteld. Deze activiteit is niet moeilijk, alleen het herkennen van de grote zilverreiger en aalscholver is al genoeg. 

4.Het tellen van de huiszwaluwen gebeurt gedurende de maand augustus. Datum en tijd en daarmee de tijdsduur kun je zelf bepalen. Het te inventariseren gebied wordt in samenspraak met de coördinatoren aangewezen. Vervoer fiets of auto. Ook deze activiteit is niet moeilijk. Een keer met iemand meegaan, die ervaring heeft, is al voldoende.

5.Het inventariseren van het broedsucces in de door ons geplaatste nestkasten is voor de Torenvalk en Steenuil vanaf april tot juni. Voor de Kerkuil is dat vanaf juni tot september en soms langer in het geval van vervolglegsels. Herstel van kapotte kasten en het plaatsen van nieuwe kasten gebeurt in de wintermaanden. Tijdstip en duur van de bezoeken kan men zelf bepalen. Vervoer auto of fiets, verder is het belangrijk goed ter been te zijn en in staat op ladders te klimmen. Kennis van genoemde vogelsoorten is aan te bevelen, maar dat is in de praktijk makkelijk te leren. Voor alle tellingen geldt, dat in geval van verhindering in samenspraak met coördinator Joop Verbruggen en/of ondergetekende vervanging geregeld wordt.​

Meld je aan

Vul hier je naam in
Vul hier je e-mailadres in
Kies uit één van de opties. Staat jouw keuze er niet bij? Kies dan voor overig.


Solliciteer
Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee