Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Landschapselementen

Groot(s) onderhoud in de griend - Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer

Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer


Categorie   ZelfDoen
Ronde        2019/2020
Bedrag       € 1.000,- 


 

In verband met Corona is deze werkdag met extra vrijwilligers niet doorgegaan en moesten ook de werkzaamheden van de reguliere vrijwilligers grotendeels worden opgeschort, mede omdat de groep vrijwilligers voor een groot deel tot de risicogroepen werden gerekend.  Deze vertraging impliceerde dat de tijd voor het aanplanten van nieuwe wilgen en het struweel was verstreken. De Stichting Vrienden heeft moeten besluiten om de werkzaamheden in de griend te verschuiven naar het najaar 2020 en het voorjaar 2021. De bestedingen zijn in het eerste half jaar van 2020 beperkt gebleven. Wel zijn enkele herstel werkzaamheden aan de waterhuishouding van de Natuurtuin als voorbereidende werkzaamheden voor het project regeneratie griend uitgevoerd. Een bedrag van € 490,00 exclusief btw  is besteed aan de voorbereidende werkzaamheden.

De noodzaak voor de regeneratie van de griend blijft onverminderd urgent. Ook het onderhoud moet worden geïntensiveerd, mede omdat het vele opschot het landschapstype griend minder herkenbaar maakt. De uitvoering staat nu gepland als een belangrijk project voor de Natuurwerkdag 2020 en als een belangrijk onderdeel van de reguliere inzet van de vrijwilligers.

Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee