Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Vrijwilligerswerk doen

Werkgroep bollenvogels van ANLV Geestgrond

De Werkgroep Bollenvogels van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond doet sinds 1999 onderzoek naar vogels op de bollenvelden. In overleg met bloembollenkwekers tellen vrijwilligers de broedparen in de bollenvelden. Op die manier worden de bollenvogels op ruim 800 hectare agrarisch land in kaart gebracht.

De telresultaten worden jaarlijks verwerkt door SOVON  en vastgelegd in rapportages. Zo kunnen veranderingen op de lange termijn worden waargenomen. Daarnaast wordt gezocht naar geschikte beschermende maatregelen voor bollenvogels en het vertalen van deze maatregelen naar pakketten voor agrarisch natuurbeheer.

Bollenvogels

De bollenvelden zijn voor veel vogels een geschikte broedplek. Patrijzen, veldleeuweriken en gele kwikstaarten maken in het voorjaar hun nesten tussen de tulpen en hyacinten. Ook weidevogels als kieviten en scholeksters voelen zich prima thuis in de bollenvelden. Doordat bollenkwekers de velden tot ver in juni met rust laten, is er minder kans op verstoring van het broedgebied dan in de weidegebieden. Daardoor vormen de bollenvelden een goede biotoop voor vogels.

Bollenvogeltellers gezocht

Voor onze werkgroep bollenvogels zijn wij per direct op zoek naar een aantal vrijwilligers, dat in het voorjaar, in een vastgesteld stuk bollenland, vogels wil tellen. Onze vogeltellers noteren dit op de wijze van de SOVON. Om een duidelijk beeld van de aantallen vogels te krijgen, wordt er op ongeveer 600 hectare geteld, die onderverdeeld worden in de werkgroep. Bent u bekend met het tellen van vogels, kunt u ons direct helpen? Heeft u nog geen ervaring, dan kunt dit voorjaar nog meelopen met een ervaren vogelteller. Meldt u aan op info@anlvgeestgrond.nl.

Contactpersoon Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond

E-mailadres info@anlvgeestgrond.nl

Website Website ANLV Geestgrond

Wij zoeken vrijwilligers

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee