Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Lopende regelingen

Subsidieregeling Groen Werkt Beter

Het indienen van aanvragen is niet langer mogelijk.

De natuur kan helpen om je fitter en vrolijker te voelen tijdens een werkdag. Het heeft een positief effect op je creativiteit en concentratie. Bovendien verlaagt het je stressniveau. Zowel je werk als je gezondheid krijgen een positieve boost wanneer je natuur een plek geeft in je werk(dag). Maar dan moet er wel natuur zijn! En daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je daar gebruik van kan maken tijdens je werkdag.

Om dat mogelijk te maken is door de Provincie Zuid-Holland een subsidieregeling gestart waarmee je als bedrijf tot € 5.000,- kan ontvangen om een natuurlijke werkomgeving in te richten en een training te volgen over hoe je natuur in je werkdag kan integreren of hoe je zo’n plek met collega’s kan onderhouden.

Illustratie: IVN Natuureducatie

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven die zijn gevestigd op een bedrijventerrein in Zuid-Holland. Of jouw locatie de bestemming ‘bedrijventerrein’ heeft, kun je controleren op www.ruimtelijkplannen.nl.

Over de subsidieregeling

Met de subsidieregeling Groen Werkt Beter kan jullie buitenterrein vergroend worden zodat het groen optimaal door de medewerkers gebruikt kan worden. De vergroening nodigt uit tot bewegen of het langer verblijven in het groen om het bedrijf. Maar ook de biodiversiteit wordt ermee vergroot.

De vergroening moet bijdragen aan een Positieve Gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid waarbij gezondheid niet wordt gezien als af- of aanwezigheid van ziekte, maar waarbij men er van uitgaat dat gezondheid het vermogen is van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet; uitgewerkt in zes dimensies (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren).

Waar kun je subsidie voor aanvragen?

Een subsidieaanvraag bestaat uit een activiteitenplan met de volgende onderdelen:

 • Kennisvergroting: met behulp van een cursus of workshop leren de medewerkers de natuur beter benutten tijdens de werkdag. Of er kan een cursus ingekocht worden om medewerkers te leren hoe zij het groen rond het bedrijf kunnen onderhouden of gebruiken. Doel is het vergroten van kennis bij de medewerkers over relatie tussen natuur en gezondheid. De kennisvergroting stimuleert medewerkers om gebruik te maken van groen tijdens de dagelijkse werkzaamheden en sluit aan op het groen dat aanwezig is of wordt aangelegd. Bekijk hier enkele voorbeelden.
 • Fysieke vergroening van het terrein: het terrein wordt ingeplant met inheemse of streekeigen beplanting. Dit zijn plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en hier goed gedijen (inheems) of plantensoorten die al sinds lange tijd (eeuwen) aanwezig is in Nederland en daardoor tot het plantgoed van Nederland wordt gerekend., zoals stinzenplanten of oude rassen fruitbomen (streekeigen). Deze beplanting is geen (invasieve) exoot.
 • Het plaatsen van inrichtingselementen op het terrein: elementen die niet per se groen zijn, maar wel uitnodigen tot ontspanning, bewegen of werken in het groen (zoals paden of een bankje).

In een subsidieaanvraag moeten altijd de activiteiten ‘Kennisvergroting’ en ‘Fysieke vergroening van het terrein’ opgenomen zijn. Het plaatsen van inrichtingselementen is aan te bevelen, omdat het groen op deze manier het beste beleefd kan worden door de medewerkers van jouw bedrijf. Is het terrein al geheel vergroend en heb je alleen interesse in de kennisvergroting? Ook dan kan er subsidie aangevraagd worden. Leg dan in je aanvraag uitgebreid uit waarom het terrein al groen genoeg is.

Zoek je argumenten om de rest van je organisatie te overtuigen? Vind op de website van IVN redenen om te vergroenen.

Weet je niet goed wat je zou kunnen doen met zo'n bedrag? Bekijk dan eens deze voorbeelden:

Voorwaarden

 • Het bedrijf moet op een bedrijventerrein in Zuid-Holland zijn gevestigd.
 • Het gaat om vergroenen van jullie terrein met inheemse/streekeigen beplanting (goed voor de Zuid-Hollandse natuur!)
 • De subsidieaanvrager is eigenaar van de grond of heeft toestemming van de grondeigenaar.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-. De btw is niet subsidiabel.
 • Voor de activiteiten is en wordt geen andere subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland of een andere overheid.
 • De aanvrager mag maximaal één maal subsidie ontvangen uit deze regeling.
 • De activiteit(en) word(t)(en) uitgevoerd zoals in de aanvraag staat omschreven. Zijn er wijzigingen of lopen de activiteiten vertraging op? Dan geef je dit zo snel mogelijk aan ons door.
 • De subsidie moet binnen één jaar gebruikt worden.
 • Jullie werken mee aan publiciteit over het project.
 • In eigen publicitaire uitingen geef je aan dat de activiteit(en) mede mogelijk is (zijn) gemaakt met steun van de Provincie Zuid-Holland.
 • De aanvrager vult na realisatie van de activiteit(en) een beknopt verantwoordingsformulier in, waarbij wordt gevraagd om foto’s van voor, tijdens of na de activiteit(en).
 • Een aantal aanvragen worden na uitvoering middels een steekproef gecontroleerd. De aanvrager werkt mee aan deze controle.
 • Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 januari 2022 tot en met 1 februari 2024 via het aanvraagformulier boven- of onderaan deze pagina.

Downloads en aanvraag indienen

Voordat je aan de slag gaat met het aanvraagformulier is het handig om al wat documenten klaar te zetten die je in het aanvraagformulier moet uploaden.

Contact en meer informatie

De aanvraag wordt in mandaat van de Provincie Zuid-Holland beoordeeld door medewerkers van De Groene Motor. De ingediende subsidieaanvraag wordt door de beoordelaars getoetst aan het Openstellingsbesluit subsidieregeling Groen Werkt Beter.

Heb je vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Ellen via info@degroenemotorzh.nl:

Ellen Zwetsloot
06-30 20 31 75

 

Groene Gezonde Bedrijventerreinen

Wil je op de hoogte blijven van deze subsidieregeling en het programma Groene Gezonde bedrijventerreinen Zuid-Holland? Meld je aan voor de speciale nieuwsbrief van IVN.

Was deze tip interessant?

Geef hier jouw feedback of deze tip interessant is geweest voor jou.

Vertel ons waarom je deze tip niet interessant vond.

Voor vrijwilligers in Zuid-Holland

Met het platform ZelfDoen in Zuid-Holland faciliteert De Groene Motor vrijwilligers in groen en erfgoed. Lees meer over fondsen, leen gratis gereedschap, schrijf je in voor een cursus of informeer jezelf met ARBO en veiligheidstips.

Om deze pagina op te slaan moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je ingelogd zijn.

Wil je nu inloggen?

Nee

Om gereedschap te kunnen lenen moet je eerst een datum kiezen

Wil je nu een datum kiezen?

Nee